Ээлтэй санхүүжилт

Монгол улсын анхны зээлийн шимтгэлгүй банк бус санхүүгийн байгууллага

Зээлийн ерөнхий нөхцөл
Итгэлцэл ерөнхий нөхцөл
Түгээмэл асуулт/хариулт

Манга ББСБ дээр биечлэн ирж зээлийн хүсэлт гаргана уу. Бид таныг зээлийн хүсэлт гаргамагц өөрийн унаагаар гэрт нь  очиж маш энгийн судалгаа хийдэг. Судалгааны зардал болон шимтгэлгүй зээл олгодог давуу талтай. Манайхаас ихэвчлэн гэр хорооллын айл өрх зээл авдаг.

Зээлийн шийдвэр өдөртөө даруй гардаг.

Олгодог. Удахгүй цахимаар зээл олгож эхлэнэ.

Зохих хэмжээнд эргэн төлөх чадвар харгалзана. Маш энгийн зээл олгодог.

  1. Өөрийн амьдарч буй өрхийн дан газар
  2. Өөрийн амьдарч буй хашаа байшин
  3. Өөрийн амьдарч буй орон сууц
  4. Автомашин
Бичиг, баримтын хуулгыг илгээх
Upload File
НДШ-ийн хуулга оруулах
Upload Photo
Иргэний үнэмлэхний зургийг оруулах