Ээлтэй санхүүжилт

Монгол улсын анхны зээлийн шимтгэлгүй банк бус санхүүгийн байгууллага

Зээлийн ерөнхий нөхцөл
Итгэлцэл ерөнхий нөхцөл

ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

 Гэр хорооллын иргэд, бичил бизнес эрхлэгчдэд бодит дэм болох, зах зээл дээр гэр хорооллийн иргэдийн зээлийн хүүг хамгийн бага түвшинд бууруулах, зардалгүй зээл олгох, бусдыг хүндлэх,  нийт  харилцагчиддаа санхүүгийн зөв дадалд уриалах, олгосон зээл нь иргэдийн амьдрал ахуй дээшлэхэд, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаан өргөжихөд бодит дэмжлэг болгох  эрхэм зорилготой. Бид зээлийн үйл ажиллагааг туйлын энгийн, ёс зүйн өндөр түвшинд олгосоноор нийгэмийн үнэт зүйл болох ёс зүйг түгээн дэлгэрүүлэх давхар эрхэм зорилготой.

ИТГЭЛЦЭЛ

Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан хугацаатай хуримтлал үүсгэх боломжийг санал болгож байна.

Магна Апп​

Цахим зээл- Цагаа хэмнэ !