Ээлтэй санхүүжилт

Монгол улсын анхны зээлийн шимтгэлгүй банк бус санхүүгийн байгууллага

Зээлийн ерөнхий нөхцөл
Итгэлцэл ерөнхий нөхцөл

2014 онд үүсгэн байгуулагдсан. Үүсгэн байгуулагдсан цагаас гэр хорооллын иргэдэд дагнан зээлийн үйлчилгээ үзүүлж ирсэн. Гэр хорооллын иргэд, бичил бизнес эрхлэгчдэд бодит дэм болох, зах зээл дээр гэр хорооллийн иргэдийн зээлийн хүүг хамгийн бага түвшинд бууруулах, зардалгүй зээл олгох, бусдыг хүндлэх, нийт харилцагчидаа санхүүгийн зөв дадалд уриалах, олгосон зээл нь иргэдийн амьдрал ахуй дээшлэхэд, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа өргөжихөд бодит дэмжлэг болох эрхэм зорилготой. Бид зээлийн үйл ажиллагааг туйлын энгийн, ёс зүйн өндөр түвшинд олгосноор нийгмийн үнэт зүйл болох ёс зүйг түгээн дэлгэрүүлэх давхар эрхэм зорилготой.

Магна Апп​

Цахим зээл- Цагаа хэмнэ !

0 +
Бидний туршлага
0 +
Манай харилцагчид