Ээлтэй санхүүжилт

Монгол улсын анхны зээлийн шимтгэлгүй банк бус санхүүгийн байгууллага

Зээлийн ерөнхий нөхцөл
Итгэлцэл ерөнхий нөхцөл

Бичиг, баримтын хуулбарыг илгээх

Газар, хашаа байшин барьцаалсан зээл болон цалингийн зээлийг шуурхай олгоно.

Upload File
НДШ-ийн хуулга оруулах
Upload Photo
Иргэний үнэмлэхний зургийг оруулах

Upload File
НДШ-ийн хуулга оруулах
Upload Photo
Иргэний үнэмлэхний зургийг оруулах
Upload File
Цалингийн зээлийн хүсэлтийг оруулах

Магна Апп​

Цахим зээл- Цагаа хэмнэ !