Мэдээ, мэдээлэл

Та санхүүгээ төлөвлөхдөө зардалгүй, шимтгэлгүй зээл авч хэвшээрэй.

Та санхүүгээ төлөвлөхдөө зардалгүй, шимтгэлгүй зээл авч хэвшээрэй. Шимтгэлд, зардалд төлөх

Дэлгэрэнгүй

Бидний уламжлал ёсоор жил бүр зохион байгуулдаг   үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байна.

Хүндэт харилцагчдаа. Бүтээлч Магна ББСБ-ын хамт олон бидний уламжлал ёсоор жил бүр зохион

Дэлгэрэнгүй

Бүтээлч Магна ББСБ нь жил бүр харилагчдынхаа хашаанд 300 мод тарьдаг

Жил бүр уламжлал болгон Бүтээлч Магна ББСБ-ын хамт олон бид харилагчдынхаа хашаанд 300 мод

Дэлгэрэнгүй

Магна Апп​

Цахим зээл- Цагаа хэмнэ !