БЛОГ

ЭЭЛТЭЙ САНХҮҮЖИЛТ

Та санхүүгээ төлөвлөхдөө зардалгүй, шимтгэлгүй зээл авч хэвшээрэй.

Та санхүүгээ төлөвлөхдөө зардалгүй, шимтгэлгүй зээл авч хэвшээрэй. Шимтгэлд, зардалд төлөх мөнгөө өөртөө гэр бүлдээ зарцуулцгаая. Шимтгэл:0 Гэр хорооллын өрхийн

Дэлгэрэнгүй

Бидний уламжлал ёсоор жил бүр зохион байгуулдаг   үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байна.

Хүндэт харилцагчдаа. Бүтээлч Магна ББСБ-ын хамт олон бидний уламжлал ёсоор жил бүр зохион байгуулдаг  үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байна. Энэ жил үхрийн нүд, мойл

Дэлгэрэнгүй

Бүтээлч Магна ББСБ нь жил бүр харилагчдынхаа хашаанд 300 мод тарьдаг

Жил бүр уламжлал болгон Бүтээлч Магна ББСБ-ын хамт олон бид харилагчдынхаа хашаанд 300 мод тарьдаг билээ. Ноднин жил энэ цаг үетэй холбогдон 450 ширхэг сулгацыг,

Дэлгэрэнгүй
ЭЭЛТЭЙ САНХҮҮЖИЛТ

Магна Апп​

Цахим зээл- Цагаа хэмнэ !

Зээлийн ерөнхий нөхцөл